آسیب شناسی علل عقب ماندگی عدالت در انقلاب :: خبرگزاری آپلود پیک
۳۰ام بهمن ۱۳۹۶ آپلودی

نمایندگان مردم بیانات رهبری را تحلیل می کنند

حالا که نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی می گذرد، علل عقب ماندگی عدالت در جامعه مان چیست؟ شاید پاسخ به این سوال از سوی نمایندگان ملت در قوه مقننه راهکاری برای توجه بیشتر قوای مجریه و قضاییه هم باشد.


مطالب پیشنهادی