آغاز نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس جمهور :: خبرگزاری آپلود پیک
۴ام آذر ۱۳۹۶ آپلودی


دقایقی پیش صورت گرفت؛


سرویس سیاسی


نشست مشترک سران سه قوه به میزبانی رییس جمهور دقایقی پیش آغاز شد.


شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۶

آغاز نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس جمهور نشست مشترک سران سه قوه به میزبانی رییس جمهور دقایقی پیش آغاز شد. http://upload-pic.ir/wp-content/uploads/2017/11/201711108236033302_Thum.jpg£نشست مشترک سران قوا£ آغاز,نشست,مشترک,سران,قوا,به,میزبانی,رئیس,جمهور Icana


مطالب پیشنهادی