آیا قوه قضائیه به دنبال اصلاح مجازات پزشکان است؟/ تفاوتی درمجازات پزشکان و افراد عادی وجود ندارد :: خبرگزاری آپلود پیک
۱۹ام اسفند ۱۳۹۶ آپلودی

محمد علی پورمختار درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری آپلود پیک، درخصوص تدوین لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی درقوه قضاییه، گفت: اینکه قوه قضاییه به دنبال اصلاح کدام بخش از قانون مجازات اسلامی است درحال حاضر مشخص نیست، اما با اصلاحاتی که درگذشته به عمل آمده درحال حاضر قانون مجازات اسلامی اشکالی ندارد.


نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درحاضر نیازی به اصلاح قانون مجازات اسلامی نیست، افزود: برخی معتقدند که قانون مجازات اسلامی دربخش مجازات پزشکان  باید اصلاح شود که این مسئله نیز ضرورتی ندارد،زیرا پزشکان نیز مانند سایر مردم تفاوتی درنوع مجازات آنها وجود ندارد.


وی با بیان اینکه پزشکان باید در روند درمان بیمار دقت نظرداشته و جان بیماران را حفظ کنند، تصریح کرد: نمی توان پزشکان را به طورجدا از سایرافراد و خارج از قانون مجازات اسلامی مجازات کرده و تبعیض آمیز با آنها رفتار کرد، ضمن اینکه درجرائم غیرعمد قصد و قرض وجود نداشته و به عنوان مثال در تصادفات رانندگی و سایر حوادث قصد عمدی وجود ندارد.


پورمختار با اشاره به اینکه در صورت فوت فرد و یا کارگر درحین کار باید کارفرما و پیمانکار بازداشت موقت شود، گفت: ضمن اینکه ممکن است برای فرد ازمجازات حبس استفاده شود، بنابراین تفاوتی در این مسائل میان فرد پزشک و عادی وجود ندارد.


عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید براینکه نگاه مثبت و همراه با تسهیل نسبت به مجازات پزشکان درقصورات پزشکی وجود دارد، افزود: قطعا سعی می شود که برای پزشکان درصورت امکان از مجازات حبس استفاده نشود، تنها دربرخی پرونده ها به صورت موردی شاید از مجازات حبس برای پزشکان استفاده شود که این مسئله نیز بستگی به وضعیت پرونده و دیدگاه شخص قاضی دارد./


پایان پیام


مطالب پیشنهادی