اسرائیل خود کم بود آب دارد!
۱۰ام شهریور ۱۳۹۷ آپلودی

به گزاشخرداد به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور سرائیل، روز یکشنبه گفت که کمبود آب در اسرائیل به ۲٫۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.

در بیانیه وزارت کشور اسرائیل چنین آمده است: “تغییرات آب و هوایی ما را ملزم می کند که صرفه جویی در مصرف آب را به عنوان شیوه زندگی مردم کشور در نظر بگیریم، حتی زمانی که بارندگی بیشتری داشته باشیم، باز هم این نکته را باید در نظر بگیریم”.

کارشناسان تغییرات آب و هوایی جهانی را عامل اصلی کاهش آب در اسرائیل می دانند. در این راستا، انتظار می رود که در کشور محدودیت های اعمال شده برای مصرف آب تعیین شود، در ابتدا، میزان آب اختصاصی دولتی برای آبیاری قطعه های زمین های خصوصی کاهش می یابد.

منابع آب در شمال کشور اسرائیل رو به کاهش است. به گفته کارشناسان، در پایان تابستان ۲۰۱۸ سطح آب در بزرگترین دریاچه اسرائیل، به سطح ۲۱۴٫۸۶ متر زیر سطح دریا رسیده است.

گفتنی است، پیش از این نخست وزیر اسرائیل وعده داد تا بر روی اینترنت اطلاعات مربوط به وب سایت بازیافت آب در ایران را قرار دهد تا بدین وسیله به ایران کمک کند تا از خشکسالی و از قحطی جلوگیری کند.

نخست وزیر اسراییل با اشاره به اطلاعات مندرج شده از مقامات ایران که ۹۶ درصد از خاک ایران به نحوی تحت خطر خشکسالی است، گفت: ایران را از خشکسالی نجات می دهم.

وی همچنین افزود که ۵۰ میلیون ایرانی می توانند خانه های خود را به دلیل تغییرات اقلیمی ترک کنند.

نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که مردم ایران “نیک و ارزشمند” هستند، اما از دولت ایران شکایت دارد.

 به گزارش خرداد گفتنی است چندی پیش نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ویدئویی بارگزاری کرده بود که به مردم ایران روش های مقابله با کم آبی را اموزش میداد!


مطالب پیشنهادی