اکران فیلم‌های خارجی آزاد شد
۲۵ام اسفند ۱۳۹۶ آپلودی

خرداد:طبراساس نظام نامه جدید اکران، اکران فیلم‌های خارجی فقط در پردیس‌های سینمایی با شرایط خاص آزاد است

“نظام نامه جدید اکران” نهایی و از سوی سازمان سینمایی وزارت ارشاد منتشر شد. این نظامنامه با ٤٩ ماده و ٤١ تبصره در تاریخ ٢٠ اسفند ١٣٩٦ به تصویب معاون وزیر ورییس سازمان امور سینمایی و امور سمعی و بصری رسیده است.

به گزارش خرداد به نقل از عصر ایران؛ نکته جالب توجه آزاد شدن اکران فیلم‌های خارجی فقط در پردیس‌های سینمایی با شرایط خاص است . بر اساس ماده ۴۷ فصل ششم، نمایش فیلم خارجی ، پس از اخذ پروانه نمایش و حواله اکران در پردیس های سینمایی مجاز است:

پردیس‌های دارای سه تا هفت سالن: دو سانس فوقالعاده

پردیس‌های دارای هفت سالن و بیشتر: اختصاص کامل یک سالن با ظرفیت کمتر از ١٥٠ صندلی وسانس فوق العاده

روزهای تعطیل: یک سانس قبل از آغاز سانسهای زوج یا فرد

تأمین و توزیع فیلم خارجی هم فقط در اختیار “مؤسسه رسانه‌های تصویری” است.

اکران فیلم‌های خارجی آزاد شد


مطالب پیشنهادی