ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان اردل ضروری است :: خبرگزاری آپلود پیک
۳ام دی ۱۳۹۶ آپلودی

به گزارش خبرگزاری آپلود پیک، علی کاظمی در شورای اداری شهرستان اردل با اشاره به اینکه ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان اردل ضروری است، اظهار داشت: ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان اردل زمینه ساز توسعه و پیشرفت شهرستان اردل است.


نماینده مردم شهرستان های فارسان، کوهرنگ، اردل و کیار در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: شهرستان اردل ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری دارد که باید این ظرفیت ها شناسایی و مورد توجه بیشتر قرار بگیرند.


وی بیان کرد: وجود محرومیت در شهرستان اردل زمینه ساز افزایش بیکاری در این  شهرستان شده است.


توسعه جاده های شهرستان اردل ضروری است


وی بیان کرد: توسعه محور های ورودی شهرستان اردل و توسعه جاده های شهرستان اردل ضروری است.


این نماینده مردم در مجلس دهم، بیان کرد: بیکاری و محرومیت سبب افزایش مهاجرت در شهرستان شده است.


به گزارش مهر، وی ادامه داد: توسعه شهرستان اردل و ارتقای شاخص های توسعه ای این شهرستان ضروری است./


پایان پیام


مطالب پیشنهادی