بررسی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس :: خبرگزاری آپلود پیک
۳ام دی ۱۳۹۶ آپلودی


بنیادی خبر داد؛


سرویس سیاسی


سخنگوی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست عمومی فراکسیون متبوعش برای بررسی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و مشکل موسسات مالی و اعتباری خبر داد.


یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۳

بررسی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس سخنگوی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست عمومی فراکسیون متبوعش برای بررسی موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و مشکل موسسات مالی و اعتباری خبر داد. http://upload-pic.ir/wp-content/uploads/2017/12/201606109787433600_Thum.jpg£بهروز بنیادی£ بررسی,موضوع,رژیم,حقوقی,دریای,خزر,در,فراکسیون,دیپلماسی,و,منافع,ملی,مجلس Icana


مطالب پیشنهادی