تعلیم بیش از ۳۵۰۰ مبلغ غیرایرانی در مجمع اهل بیت و اعزام به سراسر جهان/ راه‌اندازی موسسه پزشکان بدون مرز برای درمان رایگان مسلمانان :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۳ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی


در کمیسیون فرهنگی مطرح شد:


سرویس فرهنگی


آیت‌الله اراکی دبیرکلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و آیت الله اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت مهمان کمیسیون فرهنگی مجلس بودند.


سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۱۶

تعلیم بیش از ۳۵۰۰ مبلغ غیرایرانی در مجمع اهل بیت و اعزام به سراسر جهان/ راه‌اندازی موسسه پزشکان بدون مرز برای درمان رایگان مسلمانان آیت‌الله اراکی دبیرکلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و آیت الله اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت مهمان کمیسیون فرهنگی مجلس بودند. http://upload-pic.ir/wp-content/uploads/2017/11/201710105838222648_Thum.jpg£نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس£ تعلیم,بیش,از,۳۵۰۰,مبلغ,غیرایرانی,در,مجمع,اهل,بیت,و,اعزام,به,سراسر,جهان/,راه‌اندازی,موسسه,پزشکان,بدون,مرز,برای,درمان,رایگان,مسلمانان Icana


مطالب پیشنهادی