تقویت دیپلماسی دریایی زمینه ساز ارزآوری برای کشور است / برنامه ریزی برای رشد حمل و نقل دریایی منوط به نتیجه برجام نباشد :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۲ام دی ۱۳۹۶ آپلودی

عبدالکریم حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری آپلود پیک، با تاکید بر ضرورت احیای ظرفیت حمل و نقل دریایی در ایران، گفت: برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های بالقوه بنادر و سواحل در ایران می تواند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشد.


عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برجام فرصت خوبی برای توسعه حمل و نقل دریایی و همچنین ارتباط با کشورهای منطقه و گسترش روابط بین المللی بود، افزود: توسعه حمل و نقل دریایی با هدف استفاده حداکثری از عواید اقتصادی آن باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا بسیاری از کشورهای دنیا با استفاده از ظرفیت دریا و بنادر توانسته اند به سطحی از توسعه دست یابند.


نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر خروج احتمالی آمریکا از برجام، تصریح کرد: آینده وضعیت اقتصادی کشور ما به خروج آمریکا از برجام منوط نیست زیرا برجام یک تفاهم بین چند کشوری است و بین ایران و آمریکا نبوده که بگوییم چون آمریکا از این موضوع خارج می شود مسئله دچار مشکل می شود و قاعدتا کشورهای اروپایی نیز تا به این لحظه که طرف اصلی این تفاهمات و مذاکرات بودند تاکید بر پایبندی خود نسبت به برجام داشته اند.


بنادر با وجود ظرفیت های بالقوه ارزآوری خوبی برای کشور نداشته است


این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای رشد حمل و نقل دریایی در کشور نباید منوط به نتیجه برجام باشد، تصریح کرد: حوزه دریا و بنادر در ایران با وجود ظرفیت های بالقوه اما نتوانسته ارزآوری درخوری برای کشور داشته باشد از این رو مرتبط دانستن احیای نقش آن با برجام یا خروج آمریکا از برجام نیز اشتباه است.


وی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل دریایی باید با برنامه مداری در دستور کار باشد، گفت: همان طور که در حوزه حمل و نقل هوایی خرید هواپیما به توسعه این صنعت در کشور منجر شده باید اقدامات زیربنایی در حوزه بنادر و دریا نیز صورت بگیرد تا ارزآوری از این حوزه تضمین شود.


اختصاص بودجه به حمل و نقل دریایی کمکی به این حوزه نمی کند


این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه بنادر به صورت درآمد هزینه ای اداره می شوند و از بودجه های سنواتی سهمی ندارند، افزود: حتی اگر در بودجه نیز سهمی برای حمل و نقل دریایی دیده شود با توجه نحوه تخصیص اعتبارات در بودجه های سنواتی باز هم تحولی در این بخش نخواهیم دید از این رو باید مشوق های برای توسعه صنعت حمل و نقل دریایی از سوی دولت در نظر گرفته شود.


حسین زاده با بیان اینکه در حال حاضر قسمت اعظمی از منابع درآمدی ما از طریق فروش نفت و مسائلی از این دست از طریق دریا و حمل و نقل دریایی حاصل می شود، تصریح کرد: دیپلماسی دریایی را باید تقویت کنیم تا با گسترش روابط با کشورهای پیرامونی و همچنین کشورهای دیگر بتوانیم ظرفیت های مغفول مانده بنادر و دریاها را احیا کنیم و از ارز آوری آن برای کشور استفاده کنیم.


بنادر لاین های ارتباطی زیادی برای درآمدزایی دارند


وی با تاکید بر اینکه بنادر جز نقاطی از کشور است که دارای ظرفیت های بالقوه بالایی است، گفت: اگر مدیریت صحیح و درستی بر صنعت حمل و نقل دریایی و بنادر اعمال شود بدون احتیاج به بسیاری از خط های اعتباری از طریق لاین های ارتباطی می توانیم با فرآیندها یا موقعیت های مشترک المنافع بین کشورهای مختلف درآمدزایی برای کشور را تضمین کنیم.


عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: درآمدزایی بنادر و حمل و نقل دریایی نقش سازنده ای در بهبود و ارتقا سطح ارتباطات ما با سایر کشورها می تواند داشته باشد./


پایان پیام


مطالب پیشنهادی