جهان اسلام مقابل مواضع صهیونیست ها ایستادگی می کند/ اهداف آمریکا درانتخاب قدس به عنوان پایتخت صهیونیستی به نتیجه نمی رسد
مطالب پیشنهادی