در سال های اخیر آموزش و پرورش تنگستان به جهت کیفی، رشد و توسعه چشمگیری داشته است :: خبرگزاری آپلود پیک




۲۹ام تیر ۱۳۹۷ آپلودی

به گزارش خبرگزاری آپلود پیک، در این نشست، سید کمال الدین شهریاری گفت: خوشبختانه در سال های اخیر آموزش و پرورش تنگستان از نظر کیفی رشد خوبی داشته و شاهد اتفاقات و اقدامات امیدوار کننده هستیم که نوید چشم انداز روشنی برای آموزش و پرورش تنگستان خواهد بود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس، تجهیزات و امکانات و فضای آموزشی چه در بخش زیرساخت ها و نیروی انسانی رابطه مستقیمی با وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد که متاسفانه در سال های اخیر،دولت به واسطه کمبود منابع و افزایش هزینه هابا مضایق زیادی رو به رو شده، به همین دلیل بودجه ها سال به سال انقباضی و سخت گیرانه تر نوشته می شود و این امر منجر به کمبود بودجه عمرانی کشور می گردد و آموزش و پرورش هم از این قائده مستثنی نیست؛ به همین دلیل مدارس سال به سال وضعیت نامطلوب تری پیدا می کنند و شاهد افزایش تعداد مدارس تخریبی هستیم.

شهریاری تصریح کرد: در سال های اخیر برای نوسازی و بازسازی مدارس ؛اعتبارات ناچیزی در نظر گرفته شده است ؛ هرچند بنده در این مورد نیز پیگیر ی های زیادی انجام داده ام.

سید کمال الدین شهریاری افزود: نیاز است در فصل بودجه ریزی، قبل از اینکه لایحه به مجلس فرستاده شود، چانه زنی های محکمی از طرف مسئولین وزارت آموزش و پرورش صورت گیرد تا سهم این وزارت خانه در کل بودجه ،سهم قابل قبولی باشد.

به گزارش سایت اداره آموزش و پرورش شهرستان تنگستان، ایشان در خصوص وعده ساخت ۳۶ کلاس درس در شهرستان تنگستان اشاره داشت:از وزارت نفت در حوزه های مختلف درخواست اعتبار کرده ایم که بخشی از آن بازسازی و نوسازی مدارس تخریبی در شهرستان تنگستان است. این اعتبار در وزارت نفت مصوب شده ،ولی متاسفانه هنوز تخصیص پیدا نکرده است و بنده ییگیر این موضوع خواهم بود./


پایان پیام


مطالب پیشنهادی