دستمزدهای بازیگران با تحقق "نظام تهیه‌کنندگی" قاعده‌مند می‌شود/اجرای نظام‌نامه؛ مانع درخواست دستمزدهای غیرمقول :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۰ام مهر ۱۳۹۷ آپلودی

محمدمهدی حیدریان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آپلود پیک با اشاره به انتقادهای پیرامون دستمزدهای نجومی بازیگران سینما و افزایش این دست‌مزدها به دنبال گرانی دلار و ناتوانی تهیه‌کننده داخلی در تولید، گفت: اگرچه دستمزد حِرَف مختلف در کشور متفاوت است اما باید پشت این دستمزدها منطق وجود داشته باشد، برای داشتن منطق نیز باید ابتدا اقتصادی آن فعالیت مدنظر قرار گیرد، اقتصاد و بازگشت سرمایه سینمای ایران ظرفیت مشخصی دارد لذا نباید هزینه تمام شده یک فیلم به بازگشت سرمایه آن غلبه پیدا کند.


نظام‌مند شدن دستمزدهای بازیگران با تحقق نظام تهیه‌کنندگی منسجم


معاون وزیر و رییس سازمان سینمایی و سمعی، بصری با تاکید بر اینکه تمامی این اصول با داشتن نظام منسجم تهیه‌کنندگی محقق خواهد شد به همین دلیل این نظام تهیه حدود سه هفته گذشته به نتیجه رسید،  توضیح داد: “نظام تهیه‌کنندگی” با همکاری و مشورت تهیهکنندگان تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است و هرچه سریع‌تر در صنف تهیه‌کنندگی قوام و شکل بگیرد مشکلات فوق نیز برطرف خواهد شد.


با اجرای نظام‌نامه تهیه‌کنندگی بازیگر نمی‌تواند قیمت‌های غیرمعقول به تولیدکننده بدهد چراکه با محدودیت ازسوی صنف رو به رو می‌شود.


از این پس صدور هر پروانه ساخت براساس نظام‌نامه تهیه‌کنندگی ارزیابی می‌شود


حیدریان با تاکید بر اینکه تهیه‌کنندگان خود موظف به اعمال این نظام‌نامه هستند و اگر به هر دلیل حاضر به پرداخت پولی خارج از عرف شوند خود متضرر خواهند شد، اضافه کرد: از این پس هر پروانه ساختی صادر شود براساس این نظام‌نامه ارزیابی خواهد شد و با اجرای نظام‌نامه تهیه‌کنندگی بازیگر نمی‌تواند قیمت‌های غیرمعقول به تولیدکننده بدهد چراکه با محدودیت ازسوی صنف رو به رو می‌شود.


دستمزد بازیگران باید براساس رتبه، اقتصاد سینما، هزینه و سرمایه فیلم تعیین ‌شود


وی توضیح داد: از این پس بازیگر نمی‌تواند قیمت‌های غیرمعقول به تهیه‌کننده داده و آن‌ها را در منگه قرار دهند چراکه در این صورت با محدودیت ازسوی صنف رو به رو خواهند شد، سهم بردن بازیگر از فروش مضموم نیست اما در تمام دنیا دستمزد بازیگران براساس رتبه و درجه خودشان، اقتصاد سینما، هزینه و سرمایه فیلم تعیین می‌شود.


تا آخر سال جاری وضعیت تهیه‌کنندگان موجود با نظام‌نامه جدید تطبیق نهایی داده می‌شود


معاون وزیر و رییس سازمان سینمایی و سمعی، بصری خبر داد: احتمالا تا آخر سال جاری وضعیت تهیه‌کنندگان موجود با نظام‌نامه جدید تطبیق نهایی داده خواهد شد و این نظام می‌تواند پایه و اساس شکل‌گیری مابقی نظام‌ها در صنعت سینما شود./


پایان پیام


مطالب پیشنهادی