دستور وزیر صنعت برای بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی :: خبرگزاری آپلود پیک
۸ام بهمن ۱۳۹۶ آپلودی


باستانی به آپلود پیک خبر داد:


سرویس اقتصادی


سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی خبر داد.


یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۴

دستور وزیر صنعت برای بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی خبر داد. http://cdn.icana.ir/d/019/201801100881199665.jpg دستور,وزیر,صنعت,برای,بازنگری,در,تعرفه,واردات,خودروهای,هیبریدی Icana


مطالب پیشنهادی