دکتر کمال خرازی:ایران و برزیل نتایج تحقیقاتی خود در حوزه علوم شناختی را مبادله می کنند
۹ام آذر ۱۳۹۶ آپلودی

خرداد: رئیس ستاد علوم فناوری شناختی ایران با اشاره به بهره مندی دو کشور در حال توسعه ایران و برزیل از مراکز علمی، دانشمندان و دانشجویان برجسته گفت: ایران و برزیل ضمن تعریف پروژه های مشترک در حوزه علوم و فناوری های شناختی، نتایج تحقیقاتی خود در این بخش را مبادله خواهند کرد.


به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، دکتر کمال خرازی شامگاه چهارشنبه در حاشیه امضاء تفاهمنامه مابین ستاد علوم و فناوری های شناختی و سازمان حمایت و ارزیابی تحصیلات تکمیلی جمهوری فدرال برزیل (CAPES) در جمع خبرنگاران، گسترش هرچه بیشتر همکاری ها بین دانشگاه ها و محققان دو کشور و همچنین تعریف پروژه های مشترک تحقیقاتی را از مهمترین اهداف امضاء این تفاهمنامه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه، طبق توافق صورت گرفته انشمندان دو کشور با یکدیگر بصورت مشترک تحقیقاتی را راجع به علوم فناوری های شناختی شروع خواهند کردافزود: بر همین اساس هزینه های مربوط به طرف ایرانی را ستاد علوم و فناوری های شناختی ایران می پردازد و هزینه طرف مقابل نیز برعهده سازمان حمایت و ارزیابی تحصیلات تکمیلی جمهوری فدرال برزیل است.

رئیس ستاد علوم فناوری شناختی ایران ادامه داد:علاوه بر این همکاری های مشترکی همچون تبادل دانشجو و تبادل استاد، شرکت در کنفرانس ها علمی در حوزه علوم و فناوری های شناختی بین دو کشور شکل خواهد گرفت.

وی در ادامه تاکید کرد: دو کشور ایران و برزیل از جمله کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند و در سالهای اخیر از نظر علمی و فناوری پیشرفت ها و سرمایه گذاری مناسبی در حوزه علوم و فناوری های شناختی داشته اند.

دکتر خرازی با اشاره به بهره مندی دو کشور ایران و برزیل از دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان و دانشجویان برجسته و همچنین انجام تحقیقات بسیار مناسب در حوزه علوم فناوری های شناختی در دو کشور گفت: ایران و برزیل بعنوان دو کشور در حال توسعه می توانند نتایج تحقیقاتی خود در این بخش را مبادله و پروژه های مشترک تعریف کنند.

وی گفت: این تفاهمنامه نیز همچون سایر تفاهمنامه ها در واقع پایه همکاری های علمی و تحقیقاتی محسوب می شود و پیش از این نیز بین دانشگاه های ایران و برزیل همکاری مشترک بوده است. به طوریکه تعداد مقالات علمی با ارجاع بالا که بصورت مشترک منتشر شده است قابل توجه است.

دکتر خرازی در ادامه اظهارکرد:این تفاهمنامه چارچوب همکاری را نشان می دهد و آنچه که مهم است شروع همکاری ها و ارتباط بین دانشگاه ها و محققین دو کشور است و هردو طرف نیز برای همکاری مشتاق هستند.

وی در خصوص اینکه آیا پروژه خاصی برای همکاری مشترک دو کشور تعریف شده است گفت:بین ستاد علوم و فناوری های شناختی ایران و سازمان حمایت و ارزیابی تحصیلات تکمیلی جمهوری فدرال برزیل (CAPES) کار به تازگی شروع شده است.

دکتر خرازی اضافه کرد:اما با بنیاد تحقیقاتی سائوپائولو برزیل (FAPESP) پس از امضاء توافقنامه همکاری، دو پروژه مشترک تعریف شده است و رفت و آمد دانشجویان و اساتید دو کشور در جریان است و به طورحتم نیز توسعه خواهد یافت.

وی در خصوص اینکه از کشورمان کدام دانشگاهها در انجام پروژه های مشترک بین دو کشور ایران و برزیل شرکت دارند نیز اظهارکرد:دانشگاه تهران، پژوهشکده علوم شناختی جزو موسساتی هستند که با با بنیاد تحقیقاتی سائوپائولو برزیل (FAPESP) کار خود را شروع کرده اند اما فراتر از آن دانشگاه های شهیدبهشتی، تهران و صنعتی شریف به صور مختلف در حال همکاری با دانشگاه های برزیل می باشند.

دومین تفاهمنامه علمی میان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ایران و سازمان حمایت از تحصیلات تکمیلی برزیل شامگاه چهارشنبه در راستای تقویت هرچه بیشتر پیوند های همکاری میان مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران و کشور بررزیل و همچنین اهداف بین المللی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به امضاء رسید.


مطالب پیشنهادی