رئیس مجلس درگذشت ابوی بهمن اخوان را تسلیت گفت :: خبرگزاری آپلود پیک
۳ام بهمن ۱۳۹۶ آپلودی


سرویس حوزه ریاست


دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت پدر بهمن اخوان نماینده ادوار مجلس را تسلیت گفت.


دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۴

رئیس مجلس درگذشت ابوی بهمن اخوان را تسلیت گفت دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت پدر بهمن اخوان نماینده ادوار مجلس را تسلیت گفت. http://cdn.icana.ir/d/019/201712106668427335.jpg رئیس,مجلس,درگذشت,ابوی,بهمن,اخوان,را,تسلیت,گفت Icana


مطالب پیشنهادی