رفع نیازهای مقطعی سیاسی دلیل عدم فعالیت گسترده احزاب/نگاه صرف انتخاباتی به احزاب وجود دارد :: خبرگزاری آپلود پیک
۱۲ام خرداد ۱۳۹۷ آپلودی

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در رابطه با علل عدم فعالیت گسترده احزاب در کشور، گفت: متاسفانه احزاب از زمان قاجار و با ایجاد موج نوگرایی که در کشور رخ داد و یکسری تحصیلکردگان به غرب رفتند، به عنوان کالای لوکس وارداتی فرهنگی وارد کشور شد.


نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچگاه کارویژه هایی که احزاب در کشورهای اروپایی داشته اند در کشورمان محقق نشده است، اظهارکرد: در کشورهای اروپایی جامعه مدنی، تشکل های صنفی شکل گرفته است و افراد مستقلی از بدنه دولت وجود داشته اند که احزاب را شکل داده اند.


وی با اشاره به اینکه احزاب در دنیا بدنبال سهیم شدن در ساختار قدرت هستند، ادامه داد: این مهم در کشورمان بالعکس است؛ در واقع بخش هایی از بدنه حاکمیت مانند نمایندگان مجلس، وزراء یا رییس جمهورها حزبی را راه اندازی می کنند که بدنبال نیازهای مقطعی سیاسی هستند تا اینکه نیازهای مردمی، گروه های مختلف اجتماعی، صنفی و غیره را دنبال کنند.


این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بر همین اساس با توجه به اینکه نگاه صرف انتخاباتی به احزاب وجود دارد، امروزه شاهد هستیم حتی احزاب د شهرستان ها دفتر فعالیت ندارند.


عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: تربیت نخبگان، برنامه ریزی برای امور کشور و غیره از جمله کارویژه های احزاب محسوب می شود که متاسفانه هیچ  حزبی در کشور این اهداف را دنبال نمی کند.


عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه برخی مسئولان با افتخار اعلام می کنند که عضو هیچ حزبی نیستند، خاطرنشان کرد: در امر حالیست که چنین اظهار نظری منفی است؛ در واقع این امر نشان می دهد هیچ پشتوانه فکری و برنامه ریزی همراه به چنین مسئولی نیست لذا جامعه چنین فردی را نمی پذیرد./


پایان پیام


مطالب پیشنهادی