ریزگرد ها به شیراز رسیده ولی کلانتر دولت در خواب است :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷ آپلودی

نماینده مردم نی ریز و استهبان در نطق میان دستور؛

اصغر مسعودی در نطق میان دستور خود تصریح کرد:آقای رئیس جمهور فریاد عطش دریاچه بختگان؛ دومین دریاچه شور کشور به گوشتان نرسید، هشدار دادیم شیراز، اهواز می‌شود اما  توجهی نشد، ریزگردها در شیراز، نیریز و استهبان جولان می‌دهند و کلانتر دولت در خواب است


مطالب پیشنهادی