شائبه نقش دولت در نتایج سرخآبی‌ها با خصوصی شدن این دو باشگاه پایان می‌یابد :: خبرگزاری آپلود پیک
۳ام فروردین ۱۳۹۷ آپلودی

یوناتن بت کلیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آپلود پیک درباره خصوصی شدن باشگاه‌های ورزشی،گفت: خصوصی شدن باشگاه‌های ورزشی راهکاری اساسی برای دوری از حاشیه‌های جاری ورزشی در بخش دولتی است و در چنین حالتی، شائبه تاثیر دولت در نتایج سرخابی‌ها با خصوصی شدن باشگاه‌های ورزش لغو می‌شود.


نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهامدار شدن باشگاه‌های ورزشی توسط بخش خصوصی از جمله مزایای ورود باشگاه‌های ورزشی به بورس تلقی می‌شود، تصریح کرد: فوتبال ساختار حرفه‌ای دارد بنابراین باید بخش دولتی در  باشگاه‌های ورزشی به بخش خصوصی منتقل شود.


وی ادامه داد: خصوصی شدن باشگاه‌های ورزشی اهرمی برای جلوگیری از  تغییر مکرر مدیران است و این در حالی است که با ثبات مدیریتی، باشگاه‌های ورزشی به مسیر موفقیت هدایت می‌شوند و به دور از حاشیه‌های سیاسی روند حرفه‌ای در ورزش را طی می‌کنند؛ از همین رو شائبه نقش دولت در نتایج سرخابی‌ها با خصوصی شدن پایان می‌یابد.


عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی راهکاری برای توسعه ورزش حرفه‌ای در کشور است، یادآورشد:  ثبات مدیریتی پیامد مثبت خصوصی شدن باشگاه های ورزشی است./


پایان پیام


مطالب پیشنهادی