عدم مدیریت به‌موقع و صحیح باعث ایجاد بازار سیاه در تورهای جام‌جهانی نشود/ هر ایرانی سفیری برای فرهنگ کشور است
مطالب پیشنهادی