قانون برنامه ششم مهر تأییدی بر تداوم طرح تحول سلامت / کاهش هزینه‌های حوزه سلامت با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۹ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی


نوبخت مطرح کرد:


سرویس اجتماعی


رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای قانون برنامه ششم و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را دو عامل اصلی تداوم اجرای طرح تحول سلامت و مدیریت صحیح هزینه‌کردها در حوزه سلامت دانست.


یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴

قانون برنامه ششم مهر تأییدی بر تداوم طرح تحول سلامت / کاهش هزینه‌های حوزه سلامت با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای قانون برنامه ششم و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را دو عامل اصلی تداوم اجرای طرح تحول سلامت و مدیریت صحیح هزینه‌کردها در حوزه سلامت دانست. http://upload-pic.ir/wp-content/uploads/2017/11/201607109358280449_Thum.jpg£علی نوبخت حقیقی£ قانون,برنامه,ششم,مهر,تأییدی,بر,تداوم,طرح,تحول,سلامت,/,کاهش,هزینه‌های,حوزه,سلامت,با,تشکیل,پرونده,الکترونیک,سلامت Icana


مطالب پیشنهادی