قدردانی دکتر لاریجانی از روسای مجالس عراق و مالی برای حضور در نشست اضطراری اتحادیه بین‌المجالس :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۷ام آذر ۱۳۹۶ آپلودی


در نشست تروئیکا مطرح شد:


سرویس بین الملل


رئیس مجلس شورای اسلامی از روسای مجالس عراق و مالی به جهت حضور در نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه بین‌المجالس قدردانی و تشکر کرد.


دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۸

قدردانی دکتر لاریجانی از روسای مجالس عراق و مالی برای حضور در نشست اضطراری اتحادیه بین‌المجالس رئیس مجلس شورای اسلامی از روسای مجالس عراق و مالی به جهت حضور در نشست اضطراری کمیته فلسطین اتحادیه بین‌المجالس قدردانی و تشکر کرد. http://upload-pic.ir/wp-content/uploads/2017/12/201712103353391748_Thum.jpg£دیدار رئیس مجلس دومای روسیه با دکتر لاریجانی£ قدردانی,دکتر,لاریجانی,از,روسای,مجالس,عراق,و,مالی,برای,حضور,در,نشست,اضطراری,اتحادیه,بین‌المجالس Icana


مطالب پیشنهادی