مجلس به موضوع فیلترینگ تلگرام ورود نمی‌کند :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ آپلودی


چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰

مجلس به موضوع فیلترینگ تلگرام ورود نمی‌کند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به موضوع فیلترینگ تلگرام ورود نمی‌کند. http://cdn.icana.ir/d/019/201611107313000973.jpg مجلس,به,موضوع,فیلترینگ,تلگرام,ورود,نمی‌کند Icana


مطالب پیشنهادی