مذاکره فتحی با تیام به کجا خواهد رسید
۱۴ام مرداد ۱۳۹۷ آپلودی

به نظر می‌رسد فتحی در هر صورت یا تیام را راضی به حضور در استقلال می‌کند و یا یک حق فسخ خوب نصیب استقلال می‌شود، در هر دو صورت فتحی با دست پر از مذاکره با تیام برمی‌گردد.

به نظر می‌رسد فتحی در هر صورت یا تیام را راضی به حضور در استقلال می‌کند و یا یک حق فسخ خوب نصیب استقلال می‌شود، در هر دو صورت فتحی با دست پر از مذاکره با تیام برمی‌گردد.


مطالب پیشنهادی