نباید اجازه داد دیکتاتورها مذاکرات را جایی برای دیکته منویات خود قرار دهند
۱ام بهمن ۱۳۹۶ آپلودی

خرداد، سعید جلیلی با انتقاد از برجام در توییتر خود نوشت:

«تاریخ روشن خواهد کرد چه کسانی در مذاکره انشا خواندند. آنچه ما در گفت‌وگوها به طرف مقابل گوشزد می کردیم این بود که گفت‌وگو محل دیکته نوشتن نیست.

نباید اجازه داد دیکتاتورها مذاکرات را جایی برای دیکته منویات خود قرار دهند. اگر گفت‌وگوها جای انشا خواندن نیست جای املا نوشتن هم نیست.»


مطالب پیشنهادی