نمی‌شود بودجه نهادهای خاص را قطع کرد :: خبرگزاری آپلود پیک
۱ام بهمن ۱۳۹۶ آپلودی

هادی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آپلود پیک با اشاره به قطع بودجه نهادهای خاص در کمیسیون تلفیق برنامه بودجه سال ۹۷، گفت: دولت محل بودجه‌دهی و نظارت بر نهادهای فرهنگی ذیل جدول شماره ۱۷ را در لایحه بودجه سال ۹۷، میان “وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی” و “سازمان تبلیغات” تقسیم کرد تا اولا از این طریق بودجه مورد نیاز به نهادهای فوق تعلق بگیرد و ثانیا نظارت بر این دستگاه‌ها نیز بر عهده وزارت فرهنگ و سازمان تبلیغات باشد اما اگر کمیسیون تلفیق مجلس بودجه این نهادها را به طور کلی حذف کرده است باید در هر صورت به نحوه دیگری برای آن‌ها ردیف بودجه در نظر بگیرد.


وی ادامه داد: مجلس باید در نهایت برای این دستگاه‌ها محل بودجه و نظارت تعیین کند؛ درواقع حالا که تلفیق بودجه این نهادها را به طور کل حذف کرده یا باید برای آن‌ها بودجه‌ای در نظر بگیرد یا بودجه آن‌ها را ذیل ردیف یک دستگاه فرهنگی قرار دهد زیرا نمی‌شود آنها را بدون اعتبارات رها کرد.


معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: پیش از این تصمیم مجلس، دولت در بودجه سال ۹۷ جدول شماره ۱۷ را که براساس آن به نهادهای خاص و موسسات غیردولتی کمک می‌کرد، حذف کرد؛ اما بودجه آن‌ها را در زیرفصل‌های “وزارتخانه‌ فرهنگ” و “سازمان تبلیغات” قرار داد که براساس آن پیش از این حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به این نهادها در بودجه‌های سالیانه در نظر گرفته شده است.


به گزارش خبرگزاری آپلود پیک، براساس بررسی‌هایی صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده نمایندگان کمک به نهادهای خاص و موسسات غیردولتی فرهنگی و آموزشی در شرایط کنونی که حاکم بر بودجه است به صلاح ندانستند لذا با پیشنهاد نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق این بودجه حذف شد./


پایان پیام


مطالب پیشنهادی