پروژه‌های عمرانی شهر همدان رها نشود/هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست :: خبرگزاری آپلود پیک
۵ام بهمن ۱۳۹۶ آپلودی

به گزارش خبرگزاری آپلود پیک، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه شورای اداری شهرداری همدان گفت: نبض شهر باید هماهنگ بزند و در مدیریت باید کلان و بزرگ اندیشید و ابعاد یک تصمیم را دقیقا بررسی کرد و موارد مثبت و منفی آن را مدنظر قرار داد و به جمعبندی رسید.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه امروز حرف اول را در تمام سطوح و مراتب مدیریت تفکر زیبا و کلان و پیگیری مستمر  می زند، گفت: مسئولین نباید از مردم عقب بمانند و برای پیشرفت باید اندیشه ها را به روز نگه داشت.

وی با اشاره به اینکه باید فرصتها را غنیمت شمرد و به امور مهم پرداخت، گفت: مدیران باید دائم به بهبود وضعیت مجموعه سازمانی خود بپردازند و با دغدغه پیشرفت و ارتقای جو سازمانی که می تواند به نوآوری و بهبود شرایط سازمان منجر شود، هر روز منشاء خدمت به مردم باشند.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نیاز امروز ما مدیران کاردان هستند، گفت: ۲۲ پروژه ملی در استان همدان تعطیل شده بود که با همراهی مدیران اجرایی استان، فعالیت خوبی برای پروژه ها ایجاد شده و غالب پروژه ها به تحرک درآمده اند.

وی سرمایه گذاری ملی برای اجرای میدان تر و بار همدان  را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این پروژه باید ۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شود و زمانی که این سرمایه گذاری صورت گیرد سایر اجزای این سیستم از جمله پلی که گاهی برای آن اظهار نگرانی می شود به حرکت در می آید.

حاجی بابایی بابیان اینکه موزه تپه هگمتانه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار دارد، افزود: موزه منطقه ای در کشور ۹ پروژه بود که یکی از این ۹ پروژه در همدان قرار گرفت اما متاسفانه در طول چند سال تنها ۵ درصد پیشرفت داشته است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تحرک یک شهر هزاران مولفه تاثیر گذار است و برنامه ریزان باید به همه توجه کنند و شهر را باید سیستمی و یک پارچه دید.

وی تاکید کرد: باید پروژه ها و کارهای اجرایی را مانند فرزند خود ببینیم و نمی توان آنها را رها کرد و انتظار بهره وری داشت.

حاجی بابایی در ادامه با بیان اینکه تمام ظرفیت های ممکن برای فعالیت های شهردار و شورای شهر همدان آماده است و هیچ بهانه ای پذیرفته نیست، گفت: باید فرصتها را غنیمت شمرد و با روحیه کار جهادی فعالیت کرد چراکه سال از کلانشهری عقب مانده ایم و باید فعالتر وارد میدان شویم تا شهر همدان بزرگتر شود.

وی با تاکید براینکه باید میدان شیرها درست کنیم نه مدرسه موشها، عنوان کرد: باید با اراده کارها پیگیری شود.

وی خطاب به مدیران شهری همدان با بیان اینکه باید رینگ سوم همدان را ایجاد و نقشه تفصیلی تعریف کنید، گفت: حاشیه نشین ها باید در متن شهر قرار بگیرند و باید توجه کنیم در همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین۳ هزار خانواده آب و برق و گاز ندارد و باید نهایت همکاری را دراین زمینه داشت کمااینکه مجلس موافقت کرد انشعابات تعلق گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: برنامه عملیاتی توسعه شهر همدان باید تعریف شود و در این زمینه شهرداری باید انتظارات خود را از همه دستگاههای اجرایی تعیین کند.

وی افزود: باید به قضایای اصلی و دغدغه های مردمی بیندیشیم و از جناح بازی و سیاسی بازی پرهیز کنیم و فقط به توسعه وپیشرفت شهر بیاندیشیم.

حاجی بابایی بابیان اینکه باید امور را همه جانبه دید و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت را در توسعه کلانشهر همدان در نظر گرفت، گفت: باید مردم در توسعه نقش داشته باشند و باید ها و نبایدهای کلانشهر به گونه ای علمی بررسی شود تا زمینه مشارکت مردم فراهم شود.

به گزارش مهر، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، گفت: پروژها باید به شیوه ای کاربردی تعریف شوند که بتوان نتایج آنها را به گونه ای دقیق مورد ارزیابی قرار داد و در این صورت از هدف خدمت به مردم فاصله نمی گیریم./


مطالب پیشنهادی