پژوهش در تصمیم گیری ها اثرگذار باشد :: خبرگزاری آپلود پیک
۳۰ام آذر ۱۳۹۶ آپلودی

به گزارش خبرگزاری آپلود پیک، کاظم دلخوش در بیست و نهمین نشست تخصصی توسعه با عنوان تبیین رویکردها و نقش پژوهش و آینده نگری در توسعه کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در رشت، با اشاره به اهمیت کارهای پژوهشی بویژه قبل از اجرای هر طرح اظهار داشت: پژوهش در پیشرفت و انجام یک کار، در تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرای تصمیم بایستی اثرگذار باشد.


نماینده مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در امر مهم پژوهش بایستی متخصصان علم پژوهش ورود کنند، خاطر نشان کرد: در بخش قانونگذاری هنور جایگاهی برای پژوهش و پژوهشگری دیده نشده است.


وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی در کشور یادآور شد: در ماه ۱۰ قانون هدفمندی یارانه ها آورده شده بود که یارانه ها به هر کسی تعلق نگیرد بر این اساس قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس آن چیزی که قانونگذار مصوب کرده بود، اجرا نشد.


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان نیز در این نشست، در تشریح برگزاری نشست های تخصصی توسعه در این سازمان اظهار کرد: در تیرماه سال ۹۴ کمتر از دوماه بعد از احیاء سازمان برنامه و بودجه، به ابتکار معاونان و مدیران سازمان برگزاری این جلسات منعقد شد.


کیوان محمدی خاطرنشان کرد: حضور بسیاری از کارشناسان گیلان در تدوین برنامه ششم توسعه استان در ذیل ۳۳ کمیته و بحث ها و گفت و گو را می توان از جمله پیامدهای این نشست ها نام برد.


مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان نیز در این نشست اظهار کرد: پژوهش بایستی در راستای رفع چالش های استان باشد و نیارهای پژوهشی بر اساس چالش ها برنامه ریزی شود.


کیمیا تنهایی خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات کمیته پژوهش دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها، ایجاد انجمن غیردولتی پیشرفت علم و فناوری استان و تشکیل جلسات ستاد تجهیز منابع پژوهش برای شناسایی منابع اعتباری غیردولتی از جمله مهمترین فعالیت های گروه پژوهش و آینده نگری مرکز در سال جاری است.


به گزارش ایرنا، بیست و نهمین نشست تخصصی توسعه با عنوان تبیین رویکردها و نقش پژوهش و آینده نگری در توسعه کشور با سخنرانی فرهاد دژپسند رییس مرکز پژوهش و اینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در رشت برگزار شد./


پایان پیام


مطالب پیشنهادی