پیگیری اختصاص اعتبار برای ادامه ساخت ورزشگاه اختصاصی زنان آزادی/ جذب 4 میلیارد تومان اعتبارات پیشنهاد شد :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۳ام دی ۱۳۹۶ آپلودی


سیاوشی شاه‌عنایتی خبر داد:


سرویس فرهنگی


عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال۹۷ از پیگیری پیشنهاد اختصاص ۴ میلیارد تومان برای از سرگیری ادامه ساخت ورزشگاه اختصاصی زنان آزادی خبر داد.


جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۲

پیگیری اختصاص اعتبار برای ادامه ساخت ورزشگاه اختصاصی زنان آزادی/ جذب ۴ میلیارد تومان اعتبارات پیشنهاد شد عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال۹۷ از پیگیری پیشنهاد اختصاص ۴ میلیارد تومان برای از سرگیری ادامه ساخت ورزشگاه اختصاصی زنان آزادی خبر داد. http://cdn.icana.ir/d/019/201711109618248791.jpg پیگیری,اختصاص,اعتبار,برای,ادامه,ساخت,ورزشگاه,اختصاصی,زنان,آزادی/,جذب,۴,میلیارد,تومان,اعتبارات,پیشنهاد,شد Icana


مطالب پیشنهادی