یک بار از خود بپرسیم به راستی همه این مشکلات واقعا به یک وزیر و وزارتخانه مربوط می‌شود :: خبرگزاری آپلود پیک
۲۳ام اسفند ۱۳۹۶ آپلودی

احسن علوی در مخالفت با استیضاع آخوندی؛

علوی خطاب به نمایندگان تصریح کرد: باید یک بار از خود بپرسیم به راستی همه این مشکلات واقعا به یک وزیر و وزارتخانه مربوط می‌شود؟ ما چه کرده‌ایم؟ چطور شد که در دوره‌های قبل ۳ وزارتخانه را تجمیع کردیم که هیچ ابروزیری نمی‌تواند مشکلاتش را حل کند، این خطای استراتژیک را چه کسی انجام داده است؟


مطالب پیشنهادی