۳.۵ میلیارد تومان بودجه برای “واژه گزینی در زبان فارسی”
۲۶ام آذر ۱۳۹۶ آپلودی


 

در لایحه بودجه سال ۹۷ ، برای “واژه گزینی در زبان فارسی” حدود ۳.۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده و باید طی سال پیش رو ۲۷۵ واژه آماده شود. به بیان دیگر هر واژه حدود ۱۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان هزینه دارد!


► لایحه بودجه سال ۹۷ کاملا متفاوت و برشی از برنامه چهار ساله دولت است


دولت به جای نابودی ۸۰۰ هزار شغل از هزینه‌های خود بکاهد ◄


مطالب پیشنهادی