آپلودی
۲۹ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102910897662_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102687115677_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711103077849084_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102857234704_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711103188156274_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711100388993021_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711101038538399_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711101005371710_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105743521692_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105274157146_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711101438029303_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105801656562_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102444345333_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711101324554508_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711103000353195_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711100895437180_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102963399539_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102881102179_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711109129610501_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711103371335653_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102454779797_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711103350280395_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102718622670_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711103058488065_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102936255774_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102322113041_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102009451784_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102595086070_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102664959712_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711102577012088_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105780787634_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105186954840_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105573588994_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105533528106_Thum.jpg Icana

بازدید دکتر لاریجانی از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب و مسکن مهر این منطقه http://media.icana.ir/Image/2017/11/201711105684082514_Thum.jpg Icana

۲۹ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی

آپلود پیک/ «یوال اشتاینیتز»، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی روز یکشنبه گفت تل‌آویو با عربستان سعودی علیه ایران همکاری می‌کند. وی گفت که اسرائیل در تلاش است از ایجاد یک پایگاه نظامی ایرانی در شمال فلسطین اشغالی جلوگیری کند و جهان عرب در این مورد به اسرائیل کمک خواهد کرد. وی گفت: «اسرائیل تا کنون با بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی روابط مخفیانه داشته است و این طرف مقابل است که این روابط را مخفی می‌کند.» اشتاینیتز تصریح کرد زمانی که اسرائیل در تلاش برای اصلاح توافق هسته‌ای بود، کشورهای جهان عربی به تل‌اویو کمک کرده‌اند.

۲۹ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی

در بررسی‌های معاون میراث فرهنگی کشور اعلام شد؛

دو مقبره‌ی تاریخیِ دالاهو بیشترین درصد آسیب‌ها را از زلزله‌ی غرب کشور دیده‌اند، اما برای ساماندهی آن‌ها به اعتباری بیش از یک و نیم میلیارد تومان نیاز داریم.»

خرداد: معاون میراث فرهنگی کشور اعلام
کرد: ‌دو مقبره‌ی تاریخیِ دالاهو بیشترین درصد آسیب‌ها را از زلزله‌ی غرب
کشور دیده‌اند، اما برای ساماندهی آن‌ها به اعتباری بیش از یک و نیم
میلیارد تومان نیاز داریم.»

به
گزارش خرداد محمد حسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری بعد از گذشت حدود یک هفته از وقوع زمین‌لرزه فاجعه
بار غرب کشور با ۷ و ۳ ریشتر، برای بررسی وضعیت بناهای تاریخی قرار گرفته
در این استان که بیشترین آسیب‌های انسانی و فیزیکی را نیز به چشم دید، یک
شنبه ۲۸ آبان، به کرمانشاه رفت و میزان آسیب وارد شده به بناهای تاریخی
قرار گرفته در مسیر زلزله را بیش از یک و نیم میلیارد تومان برآورد کرد.

طالبیان در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی وضعیت بناهای تاریخی
قرار گرفته در «دالاهو»، «سرپل ذهاب» و «قصرشیرین» و اقداماتی که باید از
این به بعد برای بناهای تاریخی آسیب دیده انجام داد، توضیحاتی داد.

او وضعیت بنای «طاق گرا»
در گردنه پاتاق بر سر راه کرمانشاه به سرپل ذهاب و در ۱۵ کیلومتری این
شهرستان را سالم اعلام کرد و گفت: فقط دیواره‌ی «صُفه‌»ای که به این نقطه
می‌رسد، کاملا فرو ریخته و در زمان حضورمردم خطرناک است، بنابراین نیاز به
یک کار جاده‌سازی دارد. این راه کوهستانی و در کنار پرتگاه است. از سوی
دیگر چون سنگ‌های مختلف از کوه ریزش کرده‌اند و سنگ‌های سنگین وزن با این
زلزله پایین آمده‌اند، آن‌ها نیز باید ساماندهی شوند.

بررسی طاق گرا در سرپل ذهاب، بعد از زلزله غرب کشور

وی مجموعه مقبره‌های
«ابودوجانه» و «عبدالله بن عمر» را دو بنای تاریخی در این مسیر دانست که
نسبت به دیگر بناهای تاریخی، آسیب بیشتری دیده‌اند و بیان کرد: بیشترین
آسیب را مسجد «عبدالله» دیده است، علاوه بر آسیب‌هایی که به بدنه وارد شده و
ترک افقی در سقف و بدنه و ریزش یک بخش از بنا، پایین افتادن یک سنگ از کوه
باعث شده تا دیواره پشت بام بنا تخریب و بخشی از مناره نیز تخریب شود که
آن‌ها نیز باید استحکام‌بخشی شوند.

او اضافه کرد: این بنا، به مرمت اضطراری نیاز دارد تا اگر پس لرزه‌ای در منطقه به وقوع پیوست، تخریب دیگری به این بنا وارد نشود.

طالبیان همچنین از تخریب پنج درصدی بنای تاریخی «زیچ منیژه»
خبر داد و افزود: دیواره و طاق در ضلع جنوبی این بنای تاریخی نیز آسیب
دیده‌اند که خوشبختانه می‌توان آن‌ها را به سرعت ترمیم کرد.

مقبره ابودوجانه بعد از زلزله غرب کشور

به گفته‌ی طالبیان؛ تخریب هفت درصدی «قلعه گبری» در این مسیر
نیز در دستور کار مرمت و ساماندهی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان
کرمانشاه قرار می‌گیرد.

وی همچنین از بررسی مجموعه ساسانی «قصرشیرین» در این شهر خبر
داد و افزود: خوشبختانه «عمارت خسرو» آسیب چندانی ندیده‌اند و آسیب‌ها و
تحریب در حد «ازاره‌های خشکه چین» محوطه بوده است،‌همچنین فقط چند ترک در
بنای «چارقاپی» به وجود آمده است.

بررسی چارقاپی بعد از زلزله غرب کشور

آنوبانی‌نی به ساماندهی گسترده نیاز دارد

او در ادامه با بیان
این‌که خوشبختانه نقش برجسته «آنوبانی‌نی» پادشاه لولوبی در سرپل ذهاب و به
عنوان یکی از قدیمی‌ترین سنگ‌نبشته‌های ایران با قدمتی حدوداً ۴۸۰۰ سال،
هیچ آسیبی ندیده است، اظهار کرد: فقط ریزش کوه و سنگ در بخش‌هایی از این
مجموعه اتفاق افتاده است، اما از سوی دیگر این محوطه به ساماندهی گسترده
نیاز دارد که امیدواریم بعد از برطرف کردن مشکلاتِ زلزله‌ی رخ داده،
بلافاصله طرح ساماندهی اولیه این نقش برجسته مهم  در منطقه در اولویت قرار
گیرد.

بررسی «آنوبانی‌نی»

یکی از قدیمی‌ترین نقش برجسته‌های کشور

وی با اشاره به وجود یک ساختمان در نزدیکی این محوطه، گفت: در
صورت موافقت مدیریت شهری منطقه و میراث فرهنگی اگر بتوان از فضای این
ساختمان استفاده کرد می‌توانیم مرکز پژوهشی و معرفی منطقه را در این نقطه
انجام داد، چون این محوطه یک مجموعه از نقش برجسته‌های مهم در خود دارد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، همچنین با بیان
این‌که در کاروانسرای «قصرشیرین» نیز تخریب‌هایی رخ داده، بیان کرد:
تخریب‌های رخ داده بر اساس پلان در ضلع شرقی بنا و دیواره‌ها به طول ۲۱ متر
رخ داده و بخشی از آن نیز ریخته است.

باید درباره کاروانسرای قصرشیرین با اوقاف صحبت جدی شود

او همچنین با اشاره به
گرفتن این کاروانسرای «قصرشیرین» از سوی اداره اوقاف و ایجاد بار اضافه روی
بدنه این کاروانسرا و حجره‌هایی در فضای پشتی آن از سال ۱۳۸۱،  اظهارکرد: 
اوقاف متاسفانه در این بنای تاریخی بارگذاری تجاری کرده است، در شرایطی که
در این فضا باید بارگذاری سبک انجام شود که نه فقط بحث زلزله بلکه
آتش‌سوزی نیز به این بنای تاریخی آسیب وارد می‌کند.

وی خبر داد: قرار است میراث فرهنگی و اوقاف در این زمینه جلساتی داشته باشند.  

بررسی قصر شیرین که اداره اوقاف استان آن را تملک کرده است

بیشترین آسیب‌ها متوجه «ابودوجانه» و «عبدالله بن عمر» است

وی با تاکید بر لزوم در
اولویت قرار دادن دو مجموعه مقبره «ابودوجانه» و «عبدالله بن عمر» با توجه
به آسیب‌های وارد شده به آن‌ها، بیان کرد: باید طراحی مرمت‌ها به روش
تکنیکی انجام شود تا پیوستگی این بناها برگردند هر چند در دوره ساسانی از
گچ نیم‌کوب استفاده شده  و مقاوم است اما یکپارچگی بنا اهمیت زیادی دارد.  

بررسی مقبره «عبدالله بن عمر» در دالاهو

بعد از زلزله غرب کشور

به اعتباری بیش از یک و نیم میلیارد برای مرمت نیاز است

طالبیان تاکید کرد: در
حال حاضر براساس برآورد اولیه از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان
کرمانشاه، میزان خسارت وارد شده به این بناهای تاریخی چیزی حدود یک میلیارد
و ۵۳۰ میلیون تومان است، اما برای تائید نهایی این میزان خسارت و اعتبار
مورد نیاز برای مرمت آن‌ها، باید چند بنای تاریخی دیگر در کرمانشاه مانند
تکیه «بیگلربیگی»، «معاون الملک» و «گنبد چارسو» نیز بررسی شوند چون از سوی
دیگر باید مناطق صعب‌العبور نیز بررسی شوند.

معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: قرار است
تا همه‌ی این بناها به طور کامل مستندسازی شوند و طرح‌های مرمتی در بخش‌های
تخریبی در دست تهیه هستند تا بعد از تائید در شورای فنی اداره کل میراث
فرهنگی کرمانشاه، مرمت آن‌ها آغاز شود.

بررسی عمارت خسرو بعد از زلزله غرب کشور

به گفته‌ی وی، از یکی دو
روز آینده نیز بحث تجهیز کارگاه با حضور استادکاران بومی در منطقه آغاز
می‌شود. تجهیز و مرمت این بناها باید در اولویت دار باشد، در واقع آن
فعالیت همه جانبه میراث فرهنگی است، به همین دلیل در حال انجام برنامه
ریزی‌ها به دقت هستیم تا بتوانند کار مرمت‌های اضطراری و ساماندهی را به
دقت آغاز کنیم.

در روزهای ابتدایی وقوع این زمین‌لرزه، اداره کل میراث فرهنگی
استان کرمانشاه در بررسی‌های ابتدایی وضعیت کلی این آثار را بازدید و از
سلامت نسبی آن‌ها خبر داده بود.

جلیل بالایی، مدیر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگری استان کرمانشاه با تاکید بر بررسی کامل همه‌ی محوطه‌های تاریخی در
استان کرمانشاه اعلام کرده بود: ۱۱ بنای تاریخی در این استان بر اثر زلزله
دچار آسیب‌دیدگی‌هایی شدند که خوشبختانه امکان مرمت و ساماندهی آن‌ها وجود
دارد.

به گفته او در آن زمان بناهایی مانند «زیج منیژه»،
«کاروانسرای قصرشیرین»، «عمارت خسرو»، «قلعه گبری»، «مسجد ابودوجانه»،
«مسجد عبدالله بن عمر» آسیب‌هایی دیده بودند.

۲۹ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی

به گزارش افق به نقل از ستاره ها / حافظ ناظری، خواننده‌ای که برای کمک‌رسانی به زلزله‌زده‌های استان کرمانشاه راهی این منطقه شده بود، عصر امروز در بیمارستانی در کرمانشاه بستری شد.

 حافظ ناظری در بیمارستان کرمانشاه بستری شد!
۲۹ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی

زلزله سترگ و کم سابقه در سوی غربی استان کرمانشاه، نزدیک نوارمرزی با کشور عراق، از زوایای مختلفی قابل تحلیل و ارزیابی است. مطمئنا در روزهای آتی تیم های تحقیقاتی، اجرائی و امدادی حاصل مشاهدات خود را با هدف انتقال تجربیان و درس آموزی از این رخداد طبیعی، به اشتراک خواهند گذاشت

خرداد: گزارش کارشناس وزارت راه و
شهرسازی از نتایج اولیه زلزله استان کرمانشاه حاکی از آن است که در نتیجه
این زمین لرزه پرتگاهی با ارتفاع بیش از سه متر، گسیختگی طولی و ممتد در
امتداد بیش از چهار کیلومتر و در پهنای بیش از یک کیلومتر در سطح زمین
ایجاد شده است.

به
گزارش خرداد، علی بیت اللهی – مدیر بخش زلزله و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی – نتایج اولیه تحقیقات خود را اعلام کرد که بر اساس
آن مشخص شد “جابجائی در جهت عمودی و ایجاد پرتگاه با ارتفاع بیش از سه متر،
گسیختگی طولی و ممتد در امتداد بیش از چهار کیلومتر و در پهنای بیش از یک
کیلومتر در سطح زمین، نتیجه رخداد زلزله کرمانشاه – سرپل ذهاب ” بوده است.

به گفته بیت اللهی، زلزله سترگ و کم سابقه در سوی غربی استان کرمانشاه،
نزدیک نوارمرزی با کشور عراق، از زوایای مختلفی قابل تحلیل و ارزیابی است.
مطمئنا در روزهای آتی تیم های تحقیقاتی، اجرائی و امدادی حاصل مشاهدات خود
را با هدف انتقال تجربیان و درس آموزی از این رخداد طبیعی، به اشتراک
خواهند گذاشت. در همین ارتباط تیم کارشناسی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی، متشکل از متخصصان زلزله، ژئوتکنیک، سازه، تاسیسات، مصالح و
بتن، شهرسازی، حمل و نقل و مدیریت بحران، روز بعد از رخداد زلزله ۲۱ آبان
ماه با بزرگی ۷.۳ به منطقه اعزام و از دیدگاه های مختلفی ابعاد حادثه را
بررسی کردند.

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد که یافته
ارزشمند و مهمی که در این نوشتار بطور مجمل به آن پرداخته می شود، مشاهدات
گروه زلزله و ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(با همکاری مستمر و
نزدیک همکاران اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه) از گسیختگی نادر و
طویل و عریضی بوده که در پی وقوع زلزله با بزرگی ۷.۳ در اطراف رومرکز آن
بوقوع پیوسته است.

در شکل های زیر اثرات این گسیختگی سطحی که بصورت کششی و گاه رانش زمین
در منطقه بوده، قابل مشاهده است. میزان جابجائی قائم طرفین گسیختگی در برخی
از نقاط به بیش از سه متر نیز بالغ می‌شود. طول گسیختگی برداشت شده حدود
چهار کیلومتر و پهنای زون گسیختگی که بصورت خطوط کم و بیش موازی و طویل است
بیش از یک کیلومتر ثبت شده است. چنین رخ‌نمویی از گسیختگی های خاک و لغزش
سطحی در زمین در زلزله های پیشین ایران نادر و بدیهی است که این گسیختگی ها
در اثر جنبش نیرومند زمین پدید آمده که نمود آن در سطح زمین و در لایه های
سطحی بصورت گسیختگی های کششی و کنده شدن سطح زمین و جابجائی و پرتاب سنگ
ها است.

شکل۱- عکس هائی از گسیختگی سطحی در اثر زلزله کرمانشاه – سرپل ذهاب

این زون گسیختگی که دربر دارنده حرکات کششی لغزش در دامنه های خاکی بوده
که در ۱۰ کیلومتری شمال شرق شهر سرپل ذهاب (خط مستقیم) واقع شده است و در
مجاورت روستای مله کبود سمت شمال شرقی آن واقع است که جهت بازدید و شناسائی
از روستای مله کبود واقع در ارتفاع ۷۶۰ متری از سطح دریا، در جهت شمال شرق
تا ارتفاع ۱۷۰۰ متری، طول مسیری تقریبی دو کیلومتری را بصورت پیاده باید
پیمود. مختصات جغرافیائی نقطه مرکز این زون گسیختگی بطول جغرافیائی ۴۵.۹۰۹ و
عرض ۳۴.۵۳۶ درجه است.

شکل۲- موقعیت زون گسیختگی در اثر زلزله کرمانشاه – سرپل ذهاب، حوالی روستای مله کبود

امتداد گسیختگی شمال غرب – جنوب شرق بوده که در راستای گسل های منطقه
است. این زون در ناحیه ای واقع می گردد که جانمائی پس لرزه ها نیز منطبق با
آن است.

تا لحظه تدوین این نوشتار، حدود ۷۵۰ پس لرزه در منطقه رخ داده است که
براساس گزارش مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک، نقشه توزیع
آن در شکل ۳ نمایش داده شده است.

شکل۳- توزیع پس لرزه های زلزله کرمانشاه – سرپل ذهاب (تاکنون بیش از ۷۵۰ پسلرزه ثبت شده است)

به گفته بیت اللهی، در سمت شمال غربی زون گسیختگی و به سمت روستاهای
تپانی، نوشیروان و سراب ذهاب، دشت ذهاب واقع شده است که احتمال می رود پهنه
گسلی ذهاب نیز حدفاصل این دشت و ارتفاعات شرقی آن نظیر ارتفاعات شاه نشین
که در پیشانی آن قلعه یزدگرد نیز واقع شده، باشد.

درسمت جنوب شرقی و در مجاورت آبشار ریژاوو یا آبشار پیران (حوالی
روستائی به همین نام) پرتگاه های مرتفعی وجود دارد که اثر گسل های با
راستای شمال غرب – جنوب شرق منطقه و از ان جمله پهنه گسل ذهاب را نشان می
دهد.

شکل۴- پرتگاه احتمالی گسلی پهنه ذهاب در مجاورت آبشار پیران

آنچه واضح است، منطقه مورد بحث در این نوشتار، یکی از عمده ترین کانون
رهائی تنش تکنونیکی منطقه در زلزله ۷.۳ کرمانشاه – سرپل ذهاب بوده و در این
منطقه علاوه بر گسیختگی های خاک، از جا در آمدن سنگ ها، کنده شدن و متلاشی
شدن زمین علاوه بر گسیختگی هایی که حالت رانش زمین را متصور می سازند،
مشهود است. همچنین امتداد طویل گسیختگی و انطباق آن با پخش شدگی پس لرزه ها
و جهت گسله های شناخته شده منطقه نشان می‌دهد که گسل مسبب زلزله نیز در
هیمن راستا جابجائی عمده داشته و بیشترین اثرات جنبش زمین نیز در این مناطق
رخ داده است.

شکل۵- کنده شدن زمین و جابجائی سنگ های مستحکم در سطح و نیز جهت یافتگی گسیختگی کششی در دامنه ارتفاعات شاه نشین

با رخداد زلزله به بزرگی ۷.۳ در نواحی مرزی ایران و عراق، علاوه بر
استان‌های غربی کشور همچون کرمانشاه، کردستان و ایلام، زلزله در تهران،
استان لرستان و چندین استان دیگر کشور از یک طرف و در کشورهای کویت،
ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، عربستان، قطرو چند کشور دیگر بر طبق گزارش
خبرگزاری ها نیز احساس شده است که بدون تردید معرف میزان انرژی آزاد شده در
اثر زلزله کرمانشاه بوده و اثر آن بر لایه های سطحی نظیر آنچه در شکل های
این نوشتار نشان داده شد، حیرت آور است.

۲۹ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی

شرکت روس‌نفت روسیه از تکمیل موفقیت‌آمیز حفر طولانی‌ترین چاه نفت جهان در دریای اختسک خبر داد.

به گزارش آپلود پیک، پلتفرم اورلان حفاری چاه افقی ۱۵ هزار متری را کامل کرد و رکورد تازه‌ای در طولانی‌ترین چاه جهان برجای گذاشت. از زمانی که پروژه ساخالین-۱ آغاز شده است، این پروژه ۹ چاه از ۱۰ چاه طولانی جهان را حفاری کرده است. ساخالین-۱ توسط شرکت اکسون موبیل اداره می‌شود.

اگرچه تولید در پایگاه‌های نفتی تحت اداره غول‌های نفتی خارجی که تحت توافق شراکت تولید انجام می‌گیرد، در سپتامبر نسبت به اوت ۳۹ درصد کاهش پیدا کرد، اما شرکت‌های روسی تولید نفت داخلی را افزایش دادند.

طبق آمار وزارت انرژی روسیه، تولید در روس‌نفت که بزرگترین شرکت نفتی روسیه است ۱.۲ درصد افزایش داشت و به ۳.۸۲ میلیون بشکه در روز رسید و تولید در لوک‌اویل که دومین تولیدکننده بزرگ روسیه است، ۰.۷ درصد رشد کرد و به ۱.۶۴ میلیون بشکه در روز رسید.

روسیه در توافق کاهش تولید کشورهای اوپک و غیراوپک متعهد شده تولیدش را نسبت به سطح اکتبر سال ۲۰۱۶ به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد که بالاترین میزان در حدود ۳۰ سال گذشته است. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در ۲۱ سپتامبر اظهار کرد این کشور به دلیل کارهای تعمیراتی در سپتامبر کاهش تولید بسیار بالاتری نسبت به سهمیه تعیین شده داشته است.

روسیه که تولیدکننده غیرعضو اوپک است مانند عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده این سازمان به شمار می‌رود، با هدف مقابله با اشباع عرضه یک توافق کاهش تولید را به اجرا گذاشته‌اند. تولید روسیه در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۶ به بالاترین میزان پس از دوران شوروی رسید و تولید این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۱۰.۹۶ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۱۰.۷۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ رسید.

بر اساس گزارش اویل پرایس، حضور اکسون در پروژه‌های نفتی روسیه به دلیل تحریم‌های آمریکا با موانعی روبه‌رو شده و سبب شده این شرکت در درآمد مربوط به پروژه‌های روسی مانند ساخالین-۱ و شماری از جوینت ونچرها ضرر کند.

۲۹ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی

وزیر امور خارجه کشورمان عصر
روز یکشنبه در توییتی با اشاره به نشست سه جانبه وزیران امور خارجه، ایران،
ترکیه و روسیه که صبح امروز در آنتالیا ترکیه برگزار شد، نوشت: با
همتایان ترکیه‌ای و روس برای تکیه کردن به بسط آتش‌بسی که ما در سوریه به
آن رسیدیم، همکاری می‌کنیم.

http://upload-pic.ir/wp-content/uploads/2017/11/57595349.jpg

به
گزارش خرداد، محمد جواد ظریف با بیان این که برای گفت‌وگوی جامع میان طرفین
سوری آماده می‌شویم در بخشی دیگر از پیام توییتری خود نوشت: تمسخر آمیز
است که پادشاهی عربستان سعودی، ایران را در حالی به ثبات‌زدایی متهم می‌کند
که خودش تروریست‌ها را تحریک می‌کند، در یمن جنگ برپا کرده است و قطر را
منزوی کرده و بحران در لبنان را تحریک کرده است.

۲۹ام آبان ۱۳۹۶ آپلودی


نوبخت مطرح کرد:


سرویس اجتماعی


رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای قانون برنامه ششم و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را دو عامل اصلی تداوم اجرای طرح تحول سلامت و مدیریت صحیح هزینه‌کردها در حوزه سلامت دانست.


یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۴

قانون برنامه ششم مهر تأییدی بر تداوم طرح تحول سلامت / کاهش هزینه‌های حوزه سلامت با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای قانون برنامه ششم و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را دو عامل اصلی تداوم اجرای طرح تحول سلامت و مدیریت صحیح هزینه‌کردها در حوزه سلامت دانست. http://upload-pic.ir/wp-content/uploads/2017/11/201607109358280449_Thum.jpg£علی نوبخت حقیقی£ قانون,برنامه,ششم,مهر,تأییدی,بر,تداوم,طرح,تحول,سلامت,/,کاهش,هزینه‌های,حوزه,سلامت,با,تشکیل,پرونده,الکترونیک,سلامت Icana